Waskaarsen branden mooier dan vetkaarsen.
2015 - Inspectie ter plekke (feb2015) leert dat de locatie van De Tempel en de directe omgeving enigzins geaccidenteerd zijn en tamelijk hoog liggen en dat er enige grote huizen staan op ruime afstand van elkaar.
Gezien al deze biezondere artefacten moet zij wel van goede stand zijn geweest.
Respectievelijk krijgen we dan: - Warringsveld: AVA Warring feld (veld) veld van de Warring.Rechts: taxusboompjes bij een oud Anglisch huis.40nC: In 1991 29 zilveren Romeinse munten, die aldaar rond 40nC zijn begraven.Turf 2014: In Nederland is het ziekteverzuim onder ambtenaren van de provincies gemiddeld.150nC: In het slaan van munten zijn de Angelen kennelijk ook zeer bekwaam.Deze regio omvat het hele bozemgebied van rivier de Fivel, die vanuit Noord Drente door Groningen stroomt naar de regio Dijkemer tussen 't Zand en Garsthuizen, waar in dei tijd de Fivel nog in de Waddenzee uitmondt.Enkele bijgebouwen zijn daarentegen wel in Saxische bouwstijl, maar dateren naar schatting uit de eerste helft van de 20ste eeuw.Daardoor is de hert geassocieerd met Zon en Vuur.( Weekdagen) Opmerklijk is dat daarin Tiwaz (god van de Gerechtigheid) is geplaatst boven Wodan, die toch algemeen wordt beschouwd als de oppergod.Daar ontmoet hij een andere jongen met wie hij goed overweg kan.Bij de Hervormde Kerk te Delden in Twente ligt Ao 1955 nog steeds een varkensrooster.NH Kerk Sinds de 8e eeuw komt Zweeloo onder Frankisch bestuur.De vondst is gedateerd op circa 200vC.
Zwarte Kunst: (ZWK 500vC Welda: Alias Velda.
Volgens de Engelse historicus Beda (672-735) behoort het Anglisch koningshuis van East Anglia tot het geslacht Wiffing.
400vC: Etrusken gebruiken als verlichting touw gedrenkt in pek, olie of vet.Oldenzaal Paarden worden al vroeg vereerd door de Angelen.#DeTelegraaf/ 425nC: Naar zeggen is het oorspronklijk dichtwerk geschreven op perkament."In Scandinavian paganism animals, particular oxen, were offered to Freyer on his annual journey.Per saldo lijkt de naam Yzevoorde te zijn afgeleid van een voorde waar ijzer werd gevonden en mogelijk ook gewonnen.De meester kiest de goede weg en bereikt het hoogst deutschland spielt gutschein bereikbare.Daarom betekent Gebo ook mystiek verbond en rituele verbintenis.VC Neolithicum: Mensen gaan dieren fokken en planten kweken voor eigen onderhoud, maken stenen gereedschap en gebruiken vuurstenen om vuur te maken.Vaak gebruikt een krijger drie speren en een schild.In steden normaliter winkelstraten in het centrum.
Speren zijn tot ver in de Middeleeuwen het belangrijkste militaire wapen.
How important they were shows us that their tribal law code still was recorded mensch ärgere dich nicht geschenk centuries later, after 270 years of Frankish rule over the Thuringians, by the Frankish emperor Karl (Charles the Great) in 803 AD as "Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum" (Law.